۶۰۰ برگ سند تاریخی و قدیمی در مازندران جمع آوری شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

امین الله آزدیان دربازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه در دو سال اخیر بیش از ۶۰۰ برگ سند قدیمی و تاریخی در استان جمع اوری شده است افزود: سندهای دوره ۴۰۰ ساله مربوط به شاه عباس اول، دوره قاجاریه و پهلوی اول در استان جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ هزار کارتن حدود ۱۸۰ فقره پرونده دستگاه های اداری در بایگانی مرکز اسناد استان جمع آوری شده است.

وی جمع آوری تاریخ شفاهی را از دیگر اقدامات مرکز اسناد ملی بیان کرد و گفت: این تاریخ شفاهی شامل افراد برجسته و مشاهیر می شود و شاخص های علمی، ورزشی، فرهنگی را در بر می گیرد.

آزادیان یادآور شد: به عنوان نمونه امامعلی حبیبی و عبدالله موحد از مشاهیر ورزشی و برجسته هستند که می توان تاریخ شفاهی آنان را ثبت و ضبط کرد.

مدیرکل مرکز اسناد ملی مازندران، تعیین تکلیف بایگانی راکد دستگاهای دولتی را از جمله وظایف برشمرد و گفت: این اسناد طبق مجوز بررسی می شود و اسنادی که ارزش آرشیو داشته باشند بایگانی می شوند.

وی جمع آوری اسناد تاریخی و قدیمی خاندانی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: بایگانی راکد دارای سابقه قبل از پهلوی اول است و قبل از آن بایگانی نداشتیم.

آزادیان یادآور شد: سند تاریخی از نظر نگارش، نوع ادبیات حائز اهمیت است و تمام تلاش را انجام می دهیم این اسناد را جمع آوری کنیم.