۳۵ درصد تصادفات درون شهری ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۵ درصدتصادفات درون شهری استان به دلیل سرعت غیرمجازدر معابر و بلوارهای اطراف شهر رخ داده است، از برنامه های پلیس برای تشدیدبرخورد با این قبیل رانندگان درآینده نزدیک خبرداد.

وی درادامه تصریح کرد: به منظور مقابله با رانندگان هنجارشکن و قانون گریز درنظرداریم با نصب دوربین های سیار دربلوارهای حاشیه شهر رفتار آنها را رصد و کنترل کنیم.

کهزادی بیان داشت: برخی از رانندگان به محض مشاهده خیابان های خلوت در ساعات غیرپیک بدون توجه به سایر مولفه های قانونی و محیطی، اقدام به به رانندگی با سرعت زیاد و غیرمجاز می کنند.

وی افزود: خیابان های شهری به واسطه حضورهمیشگی کاربران ترافیک همواره با مخاطرات جدی همراه است.