نگاهی به رمز و راز شهر زیرزمینی بهار/ افسانه‌ای که به حقیقت پیوست – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- پروین قادری دانشمند: بهار یکی از شهرهای استان همدان است که با گستره‌ای معادل یک هزار و ۳۳۰ کیلومتر مربع حدود ۲.۷ درصد از وسعت استان همدان را تشکیل می‌دهد.

در کتب قدیم از شهر بهار به عنوان مرکزی آباد یاد شده به طوری که در اوایل قرن پنجم هجری که سلجوقیان پایتخت خود را شهر همدان قرار داده بودند؛ قلعه بهار، مرغزار قراتکین یکی از امرای سلجوقی بوده است که خرابی‌های قلعه در کوی قلعه شهر بنام «دولت قلعه سی» هنوز موجود است.

بهار در طول تاریخ چندین مرتبه مورد هجوم و حمله واقع شده است

بهار در طول تاریخ چندین مرتبه مورد هجوم و حمله واقع شده به طوری که در سال ۶۵۵ هجری، هلاکو خان مغول این شهر را ویران و قلعه را با خاک یکسان کرد.

ننه شکر پیر زن ۱۲۰ ساله اهل رسول آباد سفلی از توابع شهرستان بهار که هنوز هم در قید حیات هست روزگاری ع