نحوه تقسیط اسناد دریافتنی تصویب شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

محسن عباسی هرفته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه بررسی اسناد دریافتنی در کمیته حسابرسی شورا و کمیسیون بودجه مقرر شد چک‌ها باید مربوط به استان یزد باشد و جهت اقدام چک خارج از استان، تصمیم با کمیته تقسیط و موارد خاص خواهد بود.

وی افزود: تاریخ اخذ چک‌ها در زمان دریافت باید از اول تا بیست و پنجم هر ماه باشد و مالک می‌بایست صاحب حساب چک‌های اقساطی باشد و اخذ چک به غیر از مالک به تشخیص کمیته تقسیط خواهد بود.

وی عنوان کرد: تعویض تاریخ چک در صورتی امکان پذیر است که با تصویب کمیته تقسیط صورت گیرد.

عباسی هرفته ادامه داد: خانواده‌ای شهدا، تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و شهرداری با پرداخت ۵۰ درصد نقدی مبالغ، می‌توانند مابقی عوارض خود را تقسیط کنند.

عباسی هرفته خاطرنشان کرد: برای سایر شهروندان تا ۱۰ درصد نقد مابقی حداکثر یکسال پرداخت، تا ۲۰ درصد نقد مابقی دو سال تقسیط و تا ۳۰ درصد نقد مابقی حداکثر ۳ سال تقسیط خواهد بود.