معوقات پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جریان پرداخت قرار دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد صفدری در سخنانی، اظهار داشت: معوقات پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جریان پرداخت قرار دارد.

وی، گفت: پیرو پیگیری های سرپرست دانشگاه و توجه به پرداخت مطالبات پرسنلی به عنوان اولویت اصلی اقدامات دانشگاه، این معوقات در جریان پرداخت قرار دارند و بالطبع رانندگان نیز در این برنامه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: علیرغم تنگناهای مالی که دانشگاه همانند سایر دستگاه های اجرایی با آن مواجه است، سیاست کلی مجموعه مدیریت دانشگاه پرداخت مطالبات پرسنل است، کما اینکه از زمان قبول مسئولیت سرپرست دانشگاه بخشی از این مطالبات تا کنون پرداخت شده است.