مخالفت کمیسیون فرهنگی با تشکیل سازمان ملی جوانان

فاطمه ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون فرهنگی گفت: بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان به عنوان کمیسیون فرعی در این جلسه مطرح شد اما اعضای کمیسیون با آن مخالفت کردند و رأی نیاورد.

وی با اشاره به بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در این جلسه، افزود: مواد ۳۲ و ۳۳ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۲ طرح مذکور، وزارت بهداشت و درمان بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی باید اقدامات لازم برای ترویج و افزایش پوشش مراقبت ویژه پیش از بارداری‌های پرخطر با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به مرحله اجرا درآورد.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده ۳۳ این طرح، وزارت بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌ها موظفند که با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تاکید بر اثرات مثبت بارداری و فواید فرزندآوری حداکثر تا ۲ سال از ابلاغ این قانون نسبت به تکمیل تربیت و بازآموزی ارائه دهندگان آموزش‌ها اقدام کنند.