مجلس با اصلاح لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان تبصره ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، هر گاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف-فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون اساسی.

ب-فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ-نقصان یکی از حواس یا منابع، شکستی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی.

ت – جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ث –آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

همچنین تبصره ماده ۹ نیز به شرح زیر اصلاح شد:

هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند به استثنای بند (ت) که در این مورد فقط دیه پرداخت می‌شود.