تقاضای تبدیل سه بخش اصفهان به شهرستان بررسی شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: در این جلسه تقاضای یکی از نمایندگان استان اصفهان برای تبدیل سه بخش شرق این استان به شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: «ورزنه» مرکز یکی از این بخش ها است که طبق گفته رئیس سازمان تقسیمات کشوری به زودی به شهرستان تبدیل خواهد شد و کارهای مقدماتی آن در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: بررسی تبدیل شدن دو بخش دیگر استان اصفهان به شهرستان هم در حال انجام است و این تقاضاها به دولت واصل شده است و تحقیقات آن انجام خواهد شد.