آسیب دیدگی آزادکار اسبق تیم ملی جدی نیست – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تورج ملک محمدی که به منظور اطلاع از وضعیت امیرعباس مرادی گنجی بر بالین وی در بیمارستان میلاد حضور یافت، در این خصوص گفت: به دنبال آسیب دیدگی امیر عباس مرادی گنجی، این کشتی‌گیر به وسلیه بالگرد به تهران و بیمارستان میلاد منتقل شد که ما نیز در فدراسیون پزشکی ورزشی به محض اطلاع از این شرایط، پیگیر درمان او شدیم.

وی افزود: بنا بر نتایج اقدامات تشخیصی که بر روی این ورزشکار انجام شده، خوشبختانه وی آسیب جدی ندیده و جای نگرانی نیست.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه حسب وظیفه ذاتی فدراسیون و تاکید ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی، هیچگاه ورزشکاران مصدوم به حال خود رها نمی شوند، خاطرنشان کرد: بدیهی است فدراسیون در چارچوب قوانین و مقررات تا حد توان در کنار ورزشکاران است. در این میان ضروری است ورزشکاران سراسر کشور عنایت داشته باشند برای دریافت خدمات فوق تخصصی و تخصصی و متنوع فدراسیون پزشکی ورزشی پیش از هر چیز باید عضو کمیته خدمات درمانی فدراسیون باشند. این مهم نیز در دوره اخیر با آنلاین شدن پروسه عضویت در این کمیته، بسیار تسهیل شده و آنها به راحتی می توانند عضو کمیته خدمات درمانی پزشکی ورزشی شوند.